Naším posláním je vytvářet
síť učedníků a učednických komunit (triád a skupin) Božího království
pro získávání nových následovníků Ježíše Krista
a pro osobní, komunitní, metropolitní i národní transformaci evangeliem.